הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית שמח להזמין לכנס ייחודי בן יומיים
המציע מעגלי למידה ומליאות שיעסקו בסוגיות מרכזיות בגישה ההתייחסותית

בחסות המכללה האקדמית תל-אביב יפו

הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית מזמין את ציבור המטפלים לכנס המתמקד בהתפתחויות שחלו בעמדה ההתייחסותית בשנים האחרונות.

הכנס מציע אפשרות להעמקה של שיח, למידה וחשיבה סביב נושאים מרכזיים בהם עוסקת או מעורבת העמדה ההתיחסותית בתאוריה, בקליניקה ובמרחב הציבורי.

הכנס כולל ‘מעגלי עבודה’ העוסקים בפיתוח ולמידה של נושאים מרכזיים בחשיבה ההתייחסותית. בכל מעגל שני מנחים. במשך הכנס כל משתתף/ת יקח חלק במעגל אחד לפי בחירתו.

כל אחד מימי הכנס ינעל בהרצאת מליאה שתציע התבוננות על הגישה ההתייחסותית מנקודות מבט שונות.

פירוט המעגלים וההרצאות בדף המעגלים ובדף המליאות.

להתראות בכנס,

ועד הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית:
אסתר במברגר, תמר ברנע, אהובה ברקן, מיטשל בקר, שרון זיו ביימן (יו"ר), עופר מאורר,
עדית ניר, אורנה קיסלסי, עירית קליינר פז, אורנה שור

כנס שנתי של הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית

מיקום ומועדי הכנס:
  • יום חמישי 10 בינואר 2013 בין השעות 15:30-22:00
  • יום שישי 11 בינואר 2013 בין השעות 08:30-14:00
הכנס ייערך בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו
לפירוט לוח הזמנים לטופס הרשמה