debug=


אירוע החודש

במאי 1967 הכריז קולונל משבט האיגבו על פרישה של האזורים בשליטת האיגבו מניגריה והקמת מדינת ביאפרה. הנהגת המוסלמים בצפון והנהגת בני היורבה בדרום החליטו שלא להסכים עם קיומה של המדינה ולשלוח צבאות לתקוף את ביאפרה. המלחמה פרצה. על פי ההערכה נהרגו במלחמה על ביאפרה כ-2 מיליון בני אדם, מרביתם מבני האיגבו. חלק גדול מההרוגים מתו ממחלות ורעב ולא מהקרבות עצמם, רבים מהם נשים, ילדים וזקנים שלא לקחו חלק בלחימה.

אירוע החודש

יום הזכרון לציון רצח העם בביאפרה


פעל עכשיו