מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל

Subscribe

השלכות המלצות ועדת המשנה לבחינת משק החלב בישראל על קרקעות ישראל

מרץ 08, 2012 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

 

השלכות המלצות ועדת המשנה לבחינת משק החלב בישראל על קרקעות ישראל

ועדת המשנה לבחינת משק החלב בישראל הציגה את המלצותיה לעיון הציבור, מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל הגיש לוועדה פנייה המפרטת את הסכנות הטמונות בהמלצות אלה על עיבודן ושמירתן של קרקעות ישראל המשמשות כיום לרפתות ושטחי מספוא וכן הפגיעה האפשרית בתעסוקה של חקלאים במרחב ההתיישבותי.

אנו קוראים לועדת המשנה ולממשלת ישראל לפעול כך שלפני השינויים במחיר המטרה, חשיפה לייבוא וצעדים נוספים, יתבצע תסקיר על ההשפעות הצפויות של המדיניות על היקף הרפתות ועל צריכת המספוא המבוקשת בענף, ומכאן גם על היקף הקרקעות המשמשות את ענף הגד"ש הישראלי לצורך גידול מספוא. באם ימצא בתסקיר זה שהשינויים בענף יפגעו ויצמצו את שטחי העיבוד באופן משמעותי (כפי שמפורט בפנייה) אנו קוראים להימנע מביצוע צעד זה

לקריאת פניית מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל לוועדת המשנה לבחינת משק החלב בישראל

עסקת דלק נדל"ן - מקרקעי ישראל ימכרו לידיים זרות

אוגוסט 17, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

עסקת דלק נדל"ן אשר נחשפה בימים האחרונים, מעלה סימני שאלה גדולים על יכולתה של המדינה להתגונן מפני כניסתם של גורמים זרים לשוק הנדל"ן הישראלי.

דוגמא זו, של מכירת חברת נדל"ן לידי קרן זרה, מאפשרת הצצה אל העתיד אותו מנסים ראש הממשלה ושר השיכון לקדם. העברת קרקעות ישראל – המבונות, המתוכננות להיבנות ועתודות הקרקע לשנים רבות לבוא – לידי ידיים פרטיות, מאפשרת סחר ומכר של קרקעות אלו, למרבה במחיר, על פי שיקולים כלכליים של בעלי אמצעיים פרטיים. אין כל ספק כי האינטרס הציבורי הוא הנפגע מתוכנית זו, בשל האובדן של המשאב החיוני להגשמת כל תכלית ציבורית – קרקע.

העובדה כי העברת הקרקע לידי הקרן האמריקאית העלומה מתבצעת בשיאה של מחאת יוקר המחייה ומצוקת הדיור, רק מדגישה את הסכנה והאיוולת שבמדיניות הפרטת הקרקעות.

 

להרחבה קראו את נייר העמדה מלא -

מכירת "דלק נדל"ן" לקרן השקעות אמריקאית - חומר למחשבה מטעם מטה המאבק בהפרטת הקרקעות.

מסתמן מחטף מחר בישיבת מועצת מקרקעי ישראל - קראו את מכתב מטה המאבק לרה"מ ולשרי האוצר והבינוי והשיכון

אוגוסט 09, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

לכבוד

מר בנימין נתניהו             ד"ר יובל שטייניץ             מר אריאל אטיאס            

ראש הממשלה                   שר האוצר                           שר השיכון והבינוי

 

הנדון: הצעות ההחלטה העומדות בפני מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מחר

א. נ.,

מן העיתונות למדנו על מספר הצעות החלטה אשר יועמדו להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, בישיבתה מחר. עיון בהצעות ההחלטה מעלה מסקנה אשר לא ניתן להתעלם ממנה כי מדובר בקובץ החלטות שערורייתיות. כשם שהדרישה החד-משמעית אשר עלתה מקרב מאות האלפים בכיכרות, לדחות את חקיקת "חוק הוד"לים", זכתה להתעלמות מופגנת, נראה כי הממשלה ממשיכה בדרכה, ופניה אינן להידברות או למציאת פתרונות מוסכמים עם המוחאים, כי אם לניסיון לקבוע עובדות בשטח בניגוד בוטה לעמדת הציבור ובאופן בלתי חוקי.

הצעות ההחלטה העומדות בפני מועצת מקרקעי ישראל, ואשר פורסמו רק בשעת לילה ביום ה' האחרון, נראות כניסיון נואל לקבוע עובדות בשטח, תוך קידום מטרות ותוכניות אשר לא ברור טיבן ומטרתן ואשר ברור כי אין בהן כל מענה של ממש למצוקות שפוגעות בציבור בישראל. כל זאת, כאשר כלפי חוץ מתקיימת ההיערכות המתוקשרת ל"הידברות בסגנון של שולחן עגול".

הצעות ההחלטה המדוברות "מתחפשות" כאילו הן עוסקות בנושאים אשר עמדו על סדר יומה של המחאה מיומה הראשון: דיור בר השגה בשיטת "מחיר למשתכן", דיור להשכרה ומעונות לסטודנטים. רק לפני שבוע דחתה הקואליציה בכנסת את כל ההצעות שעמדו לפניה לעגן בחקיקה ראשית הוראות המחייבות תכניות חדשות להכיל מרכיבים שונים של המושג האמורפי "דיור בר-השגה". ועתה, ללא הגדרה מחייבת כאמור, ולאחר שהועבר חוק הוד"לים – חרף ההתנגדות הנחרצת – מתכוון שר השיכון והבינוי, ביושבו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, במחטף בלתי חוקי, לנסות להקצות קרקע ציבורית לטובת מטרות אלו, כאשר לא נקבעו קריטריונים עניינים, שוויוניים ושקופים מראש ואין כל בהירות לגבי המנגנון בו יוענקו ההטבות המאפשרות דיור בר-השגה. כמו כן ישנו חוסר בולט במנגנון פיקוח להענקת ההטבות – מנגנון אשר יוודא כי הקרקע הציבורית אשר מועצת מקרקעי ישראל צפויה לאשר הקצאתה בחופזה כה רבה, אכן תשמש לייעודים הציבוריים הראויים אשר בכותרת ההחלטות.

עולה החשש הכבד כי אין מדובר בחוסר טכני בהוראות ותקנות ואף לא במחדל שנבע מלחץ זמן, אלא ניסיון פסול ובלתי חוקי להעביר מקרקעי ישראל לידיים פרטיות של מעטים תוך קיפוח ונישול מרבית הציבור, זאת תוך מתן הנחות משמעותיות, ולעתים אף חינם אין כסף. פעולה מן הסוג הזה אינה, בשום צורה, פנים ואופן, מענה לדרישות המחאה, וממילא גם לא תיטיב את המצב בשוק הדיור. פעולה זו אינה עשויה להיות חלק מהפיתרון – היא, למעשה, ביטוי מובהק לבעיה והחרפתה: העברת נכסי הציבור לידיים פרטיות של מעטים ונישול רוב הציבור, תוך קיפוחו, והפקרת הצרכים החברתיים הבסיסיים ביותר ל"ניהולם" של כוחות השוק הפרטי – אותה "יד נעלמה" שתוצאותיה ניכרות עתה על גופו החבול של הציבור הישראלי.

אנו רואים בעצם העלאת הצעות ההחלטה האמורות, קל וחומר בקבלתן במועצת מקרקעי ישראל, ניסיון עז מצח ובלתי חוקי "לגנוב סוסים" תוך הצגת מצג שווא של הערכות למשא ומתן. לא לכך ציפינו, ואנו מאמינים כי מאות האלפים אשר פקדו את הכיכרות בשבועות האחרונים מצפים גם הם, למעשים אחרים, באופן אחר, ובסגנון אחר.

 

בברכה,

יניב כרמל – רכז פעילות

מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל

 

 

להורדת המכתב המקורי

מצוקת הדיור בישראל אינה מכת גורל – ניתן לפתור אותה

יולי 17, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי


רה"מ קרא היום לנאבקים על מחירי הדיור ברחבי הארץ: בואו לירושלים, עזרו לי להעביר את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.

לצערנו, רה"מ זורה חול בעיני הציבור. הפרטת הקרקעות תוביל להעברת מקרקעי ישראל לידיהם של מספר מצומצם של טייקונים. אלו הם אותם טייקונים הגורמים כבר היום להעלאת מחירי הדיור, בכך שהם מחזיקים קרקע לבנייה – אך אינם בונים עליה. בכך הם חונקים את ההיצע ומעלים את המחיר. העברת מקרקעי ישראל לידיהם תעצים ותחריף תהליך זה – על חשבון כל הציבור הישראלי. האמרת מחירי הדיור הייתה אחת מהסיבות בגללן התנגדנו להפרטת הקרקע, ואנו קוראים לרה"מ – שוב – לחזור בו מכוונתו להעניק את כל מלאי המגורים העתידי של ישראל כמתנה לטייקונים.

 

מצוקת הדיור והמדיניות הקרקעית של הממשלה - חומר למחשבה מטעם מטה המאבק בהפרטת ישראל

מצוקת הדיור בישראל אינה מכת גורל – ניתן לפתור אותה. אולם מדיניות הממשלה הכוללת, ובמיוחד – המדיניות הקרקעית – תורמת למצוקה זו ומובילה לעליית מחירי הדיור. חמור מכך – הממשלה פועלת לכך שלא יעמדו לרשות אף אחת ממשלות העתיד בישראל הכלים הנדרשים לפתרון מצוקת הדיור. נכון לעכשיו הממשלה מאפשרת לספקולציה, על מגוון צורותיה, להעלות את מחירי הדיור.

 

מצוקת הדיור והמדיניות הקרקעית של הממשלה - המסמך השלם של מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל

נעצרה הפרטתם של 266 דונם בנגב לבנייתו של ישוב יוקרה

יוני 02, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

בישיבתה ביום שני ה - 30/05/11 החליטה מועצת מקרקעי ישראל להקצות 266 דונם למטרת הקמתו של יישוב נווה תמרים, בניגוד לתוכנית המקורית הקצאת הקרקע תעשה במתכונת של חכירה לדורות ולא במתכונת של העברת בעלות. הקצאת הקרקע בשיטה זו תאפשר שמירה על זכויותיה של המדינה, ותמנע העברת בעלות ביחידת קרקע גדולה במקשה אחת. שינוי ההחלטה התאפשר עקב שיתוף פעולה בין ארגונים ואישים שונים אשר פעלו אל מול המועצה לשם מניעת ההפרטה.

מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל רואה בניסיון לבצע העברת בעלות, בניגוד להגבלות אשר נקבעו ברפורמת הפרטת הקרקעות של ממשלת ישראל, הוכחה לטענותיה בדבר אחת הסכנות המרכזיות בהפרטה לפיה, הפרטת מקרקעי ישראל לא נועדה לשם העברתם של יחידות הדיור הבנויות זה מכבר ברחבי הארץ למתגוררים בהם, אלא אמצעי להעברת שטחי קרקע גדולים ולא מתוכננים לבעלותם הפרטית של מעטים בעלי אמצעים תוך אובדן יכולתה של המדינה להתגונן מהסכנות השונות הגלומות בכך הן מהבחינה הכלכלית חברתית והן מהבחינה הסביבתית.

פרטים נוספים על המקרה ועל ההשלכות שלו בהמשך…

בקישור הבא ניתן לראות את הצעת ההחלטה המקורית שנדחיתה כאמור - יישוב נווה תמרים

נציגי המטה נפגשו עם הצוות למניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין

מאי 25, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

בעקבות הגשת מסמך העמדה "שימו רסן לרהב" הוזמנו נציגי המטה למפגש עם צוות הייעוץ שמינה שר הבינוי והשיכון. במפגש שהתקיים ב 24/05/2011 הצגנו את היסודות הערכיים והכלכליים שהנחו אותנו בכתיבת מסמך העמדה. שוחחנו על המחלוקות הקיימות בתפישת העולם בנושא ולתחושתנו הצלחנו להעביר את המסר החשוב איתו הגענו למפגש:

התכנית להפרטת קרקעות ישראל (אשר עדיין מוטלת בספק) חשפה סכנה חמורה - מעטים עלולים להשתלט על מרבית הקרקעות המפותחות והבלתי מפותחות בישראל ועלולים לעשות בהם כרצונם. סכנה זו, הקיימת גם במשטר חכירה, מתעצמת במציאות בה כל הקרקעות העתידות להבנות בעשרות השנים הבאות מועמדות למכירה בשוק.

צוות הייעוץ יכול, אם ירצה בכך, להגביל את יכולתם של יחידים לפרוס לעצמם חתיכות נרחבות משטחי מדינת ישראל.

 

‎‎‎‏‏מסמכים מצורפים:

מסמך העמדה - "שימו רסן לרהב"

המצגת שהוצגה לצוות הייעוץ - "שימו רסן לרהב - מצגת"

שנתיים להחלטת הממשלה: הפרטת הקרקעות טרם יצאה לדרך!

מאי 08, 2011 By: המטה למאבק בהפרטת קרקעות ישראל Category: כללי

שנתיים להחלטת הממשלה:

הפרטת הקרקעות טרם יצאה לדרך!

א נו מציינים בלב כבד שנתיים להחלטת הממשלה 123 מיום ה-4 במאי 2009 בדבר "רפורמה במקרקעין". החלטה מכוננת זו, אשר  מרסקת למעשה את אחת מאבני היסוד של הציונות- עיקרון הקרקע הלאומית, התקבלה על ידי פורום מצומצם של ארבעה שרים בלבד. הרפורמה הינה אנטי-חוקתית ברומסה ברגל גסה את חוק יסוד: מקרקעי ישראל, האוסר מפורשות להעביר את הקרקע לבעלות פרטית.  לנוכח הרפורמה הוקם מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל שהינו קואליציה של ארגונים ופעילים מכל הקשת החברתית והפוליטית אשר חברו יחדיו לעצור את הפרטת הקרקעות בכלים חינוכיים, ציבוריים, משפטיים ותקשורתיים.

כעבור שנתיים ו"הרפורמה" טרם יושמה. לראיה, אריאל אטיאס, שר הבינוי והשיכון, אמר בדיון בכנסת בפברואר 2011
שתי רפורמות שהממשלה הזאת עושה הן תקועות, אני לא מנסה לטייח כאן שום דבר – הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל לא התקדמה.
קרא בהרחבה

 

קטעים ממאמרו של יניב כרמל, רכז פעילות מטה המאבק, על סיפורו של ה-4 במאי 2009, היום בו החל המאבק הציבורי נגד הפרטת הקרקעות בקישור שלפניכם- "מהפכת מאה הימים ובלימתה."

 

מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל הגיש את עמדתו לוועדת רוטקופף - וועדה ממשלתית לבחינת ניהול הקרקע החקלאית במקרקעי ישראל

מטה המאבק רואה בניסיונות בני שני העשורים האחרונים להביא להפרטת הקרקע החקלאית חלק מתהליך כרסום מתמשך בבעלות הציבורית על הקרקע, שמשמעותו פגיעה אנושה באינטרסים לאומיים, כלכליים-חברתיים וסביבתיים חיונים של מדינת ישראל.

מסמך מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל - זוהי ארצי ושדותיה

 
 
 
מטה המאבק לצוות הייעוץ שמינה שר השיכון והבינוי:" צריך ואף ניתן להילחם בריכוזיות במקרקעין!"
במסגרת המאבק הציבורי התרענו: "הפרטה תוביל לריכוז קרקעות בידי המשפחות החזקות במשק". בוועדת הכלכלה התקבלה פשרה לפיה על שר הבינוי והשיכון לתקן תקנות למניעת ריכוזיות במקרקעין עד ה-2 במאי 2010. בחלוף שנה ממועד זה טרם גובשו התקנות. לאור פרסום קול קורא, המזמין גופים שונים להציע תקנות, העביר מטה המאבק למינהל מקרקעי ישראל מסמך עמדה- "שימו רסן לרהב"

 

 

תקראו בעצמכם…

לקריאת מסמכי עמדה שהוגשו לוועדת רוטקופף:

א.עמדת התנועה הקיבוצית

ב. עמדת המטה השיתופי

ג. עמדת ראשי המועצות מגידו ועמק יזרעאל

לקריאת כתבות בנושא הריכוזיות בקרקע:

1. מי מעכב את שיווק יחידות הדיור

2. מיליארדר הנדל"ן הסודי מחדרה

  • לא תמכר הארץ לצמיתות

  • עושים סדר - בג"צ הפרטת הקרקעות

  • משדרות קק"ל לרחוב בעלי ההון